Kapitel 4
Avsnitt 1

Teknisk SEO

I det här kapitlet kommer vi att ge dig en detaljerad översikt över teknisk SEO och de bästa tillvägagångssätten som kan hjälpa dig att optimera din webbplats tekniska aspekter. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren inom SEO är detta kapitel utformat för att ge dig en djupare förståelse för ämnet teknisk SEO samt de nyckelfaktorer som kan påverka din webbplats synlighet i sökmotorer.
Senast uppdaterad
November 7, 2023

Optimera din webbplats med hjälp av teknisk SEO

Välkommen till vår omfattande guide om teknisk SEO. I dagens digitala ålder räcker det inte längre att ha en webbplats för att attrahera och behålla kunder. Det är avgörande att optimera din webbplats för att säkerställa att den enkelt kan hittas och rankas av sökmotorer. 

Teknisk SEO är en viktig aspekt av sökmotoroptimering som fokuserar på att optimera webbplatsens tekniska element för att förbättra dess ranking och synlighet.

Vid slutet av denna guide kommer du att ha en solid förståelse för teknisk SEO och de steg du behöver ta för att optimera din webbplats för sökmotorer. Så låt oss komma igång och utforska området av teknisk SEO tillsammans.

Sitemap

En sitemap, eller en webbplatskarta, är en fil som listar alla sidor på din webbplats och ger information om deras struktur och hierarki. Att ha en sitemap kan optimera din webbplats prestanda och öka dess synlighet i sökmotorer. När du tillhandahåller en sitemap till sökmotorer underlättar du deras arbete och indexering av din webbplats och dess sidor.

En sitemap hjälper sökmotorer att förstå din webbplats struktur och vilka sidor som är viktigast. Genom att inkludera relevant metadata, som datum för senaste uppdatering och frekvensen av ändringar, kan du ge sökmotorer värdefull information om ditt innehåll. Sökmotorer kan sedan ta hjälp av informationen för att prioritera vilka sidor de bör indexera och hur ofta de ska återbesöka dem.

Förutom att underlätta sökmotorernas arbete kan en sitemap också gynna webbplatsens användare. Genom att inkludera en länk till din sitemap på din webbplats gör du det lättare för användare att hitta och navigera bland dina sidor. Det kan också vara till hjälp för användare som inte kan hitta det de letar efter via din vanliga navigationsstruktur.

Skapa en sitemap

Den första och viktigaste åtgärden är att skapa en sitemap för din webbplats. Du kan skapa en sitemap manuellt men det finns flera olika verktyg och tjänster tillgängliga som kan hjälpa dig att generera en sitemap automatiskt. Se till att inkludera alla sidor på din webbplats och strukturera sitemapen på ett logiskt sätt.

Lägg till sitemap i Google Search Console

Registrera och verifiera din webbplats i Google Search Console och lägg till din sitemap där. Detta hjälper Google att snabbare upptäcka och indexera dina webbsidor. Du kan och bör även övervaka eventuella fel eller varningar relaterade till din sitemap i Google Search Console.

Uppdatera sitemap regelbundet

Eftersom din webbplats förändras och uppdateras över tid, är det viktigt att uppdatera din sitemap regelbundet. Lägg till nya sidor, ta bort gamla eller inaktuella sidor och uppdatera metadata för relevanta ändringar. Detta säkerställer att sökmotorer har den senaste informationen om din webbplatsstruktur.

Robots.txt

En robots.txt-fil är en textfil som placeras på din webbplats rotmapp och används för att kommunicera med sökmotorernas robotar eller crawlers. Genom att använda robots.txt-filen kan du kontrollera vilka delar av din webbplats som sökmotorer får crawla och indexera.

Genom att använda robots.txt kan du blockera specifika delar av din webbplats som du inte vill att sökmotorer ska indexera, som exempelvis administrativa sidor eller privata filer. Det kan också vara användbart för att blockera vissa typer av innehåll som kan vara duplicerat eller av låg kvalitet.

Det är viktigt att använda robots.txt-filen med försiktighet och noggrant testa dess effekter. Felaktig användning av filen kan orsaka att viktig information inte blir indexerad eller leda till problem med sökmotoroptimeringen.

Skapa en robots.txt-fil

Skapa en robots.txt-fil och placera den i rotmappen på din webbplats. Du kan använda en textredigerare för att skapa filen, se till att den har korrekta instruktioner för hur sökmotorer ska crawla och indexera din webbplats.

Testa robots.txt-filen

Använd verktyg som Google Search Console eller tester för robots.txt-filer för att se till att din fil fungerar som avsett. Kontrollera att inget viktigt innehåll blockeras av misstag och att sökmotorer kan nå de relevanta delarna av din webbplats.

Hantera och uppdatera filen

Övervaka regelbundet din robots.txt-fil och uppdatera den vid behov. Om du lägger till eller tar bort sidor, ändrar webbplatsens struktur eller vill ändra instruktioner för sökmotorer, se då till att uppdatera din fil och verifiera att ändringarna fungerar som tänkt.

Crawl budget

Crawl budget, eller krypbudget, är den mängd tid och resurser som en sökmotor allokerar för att crawla och indexera din webbplats. Att optimera din webbplats crawl budget är avgörande för att förbättra dess rankningar hos sökmotorerna.

För att optimera din crawl budget kan du vidta flera åtgärder. För det första är det viktigt att se till att din webbplats har en sund struktur och att alla viktiga sidor är enkla att nå och indexera. Genom att använda interna länkar och navigationsstrukturer kan du underlätta sökmotorers upptäckt av dina viktigaste sidor.

Du kan också använda robots.txt-filen för att blockera icke-essentiella sidor eller mappar som inte bör crawlas eller indexeras. Genom att låta sökmotorerna fokusera på att krypa och indexera värdefullt innehåll kan du maximera effektiviteten i din crawl budget.

Optimera webbplatsstrukturen

En välordnad och logisk webbplatsstruktur hjälper sökmotorer att effektivt krypa och indexera dina sidor. Se till att dina viktigaste sidor är lätta att nå och att interna länkar används för att underlätta upptäckten av innehållet.

Hantera oönskade sidor

Identifiera oönskade sidor som inte behöver crawlas eller indexeras av sökmotorer, till exempel inloggnings- eller administrativa sidor. Du kan, som nämnt, använda robots.txt-filen för att blockera dessa sidor och fördela din crawl budget på de viktigaste och mest relevanta delarna av din webbplats.

Övervaka och analysera

Använd verktyg som Google Search Console för att övervaka och analysera hur sökmotorer crawlar din webbplats. Håll koll på eventuella fel eller hinder som hindrar krypning och indexering och vidta åtgärder för att åtgärda dem. Följ också upp på ändringar och förbättringar i din crawl budget över tid.

Duplicate content

Duplicerat innehåll kan vara skadligt för din webbplats rangordning i sökmotorerna. Duplicerat innehåll refererar till identiskt eller mycket liknande innehåll som finns på flera webbplatser eller på olika platser på samma webbplats.

Genom att hantera duplicerat innehåll kan du undvika att förvirra sökmotorer och förbättra din webbplats rangordning i sökresultaten, du förbättrar dessutom användarvänligheten på din webbplats.

Använd verktyg för att identifiera och åtgärda duplicerat innehåll

För att hantera duplicerat innehåll är det viktigt att identifiera och åtgärda problemet. Du kan använda olika typer av SEO-verktyg som exempelvis Site Audit för att upptäcka och analysera duplicerat innehåll på din webbplats. 

När duplicerat innehåll har identifierats kan du vidta åtgärder som att till exempel redigera eller ta bort innehåll. Du kan också använda kanoniska taggar för att peka ut den primära versionen av innehållet eller använda omdirigeringar för att sammanfoga duplicerade sidor till en enda URL.

Förebygg duplicering i framtiden

Förhindra duplicering av innehåll genom att ha en tydlig och konsekvent URL-struktur, använda kanoniska taggar när det behövs och undvik att kopiera innehåll från andra källor. Du bör regelbundet övervaka och hantera eventuellt nytt duplicerat innehåll som kan uppstå på grund av ändringar eller uppdateringar på din webbplats.

Laddningstider på webbsidan

Långa laddningstider kan vara skadliga för prestandan på din webbplats samt dess användarupplevelse. Att optimera dina sidors laddningstider är dels viktigt för att säkerställa att användare stannar kvar på din webbplats och för att sökmotorer belönar sidor som har snabbare laddningstider.

Det finns flera strategier för att förbättra laddningstiderna på din webbplats. Du kan bland annat optimera bilder och komprimera filstorlekar för att minska överföringstiden. Användning av cache och att minimera filer kan också bidra till att minska laddningstiden. Du kan dessutom överväga att använda Content Delivery Networks (CDN) för att distribuera ditt innehåll på servrar närmare användarna och på så sätt förbättra laddningstiderna.

Genom att optimera dina sidors laddningstider kan du förbättra användarupplevelsen och öka chansen att besökare stannar på din webbplats längre. Detta kan också påverka din SEO genom att sökmotorer tar hänsyn till laddningstider som en faktor vid rangordning av webbplatser i sökresultaten.

Optimering av bilder

Komprimera och optimera bildstorlekar för att minska filstorleken och förbättra laddningstiderna. Tänk på att använda rätt bildformat, justera upplösningen och att  använda verktyg för att komprimera bilder utan att förlora för mycket kvalitet.

Cachning och komprimering

Implementera cachning- och komprimeringstekniker för att minska överföringstiden för ditt innehåll. Använd cache för att lagra statiskt innehåll lokalt på användarnas enheter och implementera komprimering av filer för att minska filstorleken utan att förlora kvalitet.

Optimering av kod och resurser

Se till att din webbplatskod är optimerad och effektiv. Minifiera och kombinera CSS- och JavaScript-filer, ta bort onödiga skript och stilar och använd resursförflyttning för att ladda filer i rätt ordning och undvika onödig väntetid.

Föregående kapitel

Nästa kapitel

Skapa sitemaps som ökar din prestation

Till avsnittet

Skapa sitemaps som ökar din prestation

Till avsnittet
Growthstackr+
Inget spam. Endast de senaste nyheterna, intressanta artiklar och exklusiva releaser. Direkt till din inkorg. Kostnadsfritt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.