Kapitel 3
Avsnitt 3

SEO-titlar optimerade för prestation

Bra SEO-titlar är viktiga för en lyckad marknadsföringsstrategi. Du kan ta del av våra råd och metoder i denna artikel för att skapa titlar som förbättrar sökplacering, fångar läsarens intresse och ökar trafik till din webbplats.
Senast uppdaterad
November 7, 2023

En viktig del av SEO är att skriva effektiva SEO-titlar. En välformulerad titel hjälper inte bara ditt innehåll att rankas högre i sökresultat utan också att locka användare att klicka sig vidare och engagera sig med ditt innehåll. 

I den här avsnittet kommer vi att utforska, vad enligt oss är, bästa praxis för att skriva SEO-titlar som hjälper dig att förbättra dina sökmotorrankningar och driva mer trafik till din webbplats.

Skriv SEO-titlar som ett proffs

Här nedan har vi samlat några av våra bästa tips för hur du ska lyckas skriva titlar som uppfyller kraven för en effektiv SEO-titel.

Håll titlarna korta och koncisa

Även om det inte finns någon bestämd eller uttryckligt definierad regel för längden på en SEO-titel, rekommenderas det generellt att hålla den under 60 tecken.

En titel bör vara en kort och enkel återspegling av innehållet på en sida eller i ett inlägg, den optimala längden på en SEO-titel är runt 50-60 tecken. Längre titlar tenderar att avkortas i sökmotorernas sökresultat, vilket kan göra dem mindre effektiva då personen som söker inte får ta del av hela titeln.

Inkludera primära sökord

Att inkludera primära sökord i din titel kan hjälpa sökmotorer att förstå innehållet på din sida eller i ditt inlägg. Ett primärt sökord, ofta ett short-tail sökord, tar du fram genom att välja ett ord som väl reflekterar ditt innehåll. 

Det är viktigt att inkludera ditt primära sökord i din titel men du bör dock undvika att överanvända eller forcera det. Istället bör du fokusera på att skapa en titel som är engagerande och återspeglar innehållet i din artikel där ditt nyckelord kan inkluderas på ett naturligt sätt.

Tänk också på att se över dina primära sökord så du inte har flera sidor eller titlar på din webbplats som konkurrerar om samma sökord. Att använda samma primära sökord för olika sidor eller titlar kan nämligen påverka rankningen bland sökresultaten.

Använd verb och starkt språk

Att använda ett uppmanande och självsäkert språk samt en medveten användning av verb i din titel kan göra den mer övertygande och locka användare att klicka sig vidare. Istället för att skriva "Tips för att förbättra din SEO", prova en mer dramatisk formulering som till exempel "Transformera din SEO med dessa experttips".

I exemplet ovan kan ‘’förbättra’’ uppfattas som en mindre förändring än ‘’transformera’’, ordvalet kan göra att personen som ställs mellan de två alternativen förväntar sig en större positiv förändring av artikeln med titeln ‘’Transformera din SEO med dessa experttips". Ordet ‘’tips’’ i förhållande till konkurrenten ‘’experttips’’ framstår även detta som mindre självsäkert, någon som söker efter råd väljer med störst sannolikhet att ta del av experttipsen först.

Gör titlarna tilltalande för användare

Din titel bör inte bara optimeras för sökmotorer utan också vara tilltalande för användare. Tänk på vad som skulle få någon att klicka på din titel och läsa ditt innehåll. Framhäv fördelarna eller värdet som ditt innehåll ger och använd språk som kan resonera med och tilltala din målgrupp.

Undvik vilseledande titlar

Medan det är viktigt att göra din titel tilltalande, undvik att använda s.k "click-bait" och/ eller vilseledande språk. Användning av sådant språk kan skada din trovärdighet och ditt rykte vilket kan leda till att användare snabbt lämnar din webbplats. Din titel bör återspegla innehållet på din sida eller inlägg, inte vara vilseledande eller oriktiga.

Använd siffror och parenteser

Studier har visat att titlar med siffror och parenteser presterar väl i sökresultat och kan öka klickfrekvensen. Detta beror på att siffror och specifika detaljer ger en känsla av struktur och riktning, detta gör det tydligt för läsaren vad denne kan förvänta sig att ta del av från artikeln.

Till exempel "10 sätt att öka trafiken till din webbplats" är troligtvis mer intressant att klicka på än en mer generisk titel som ‘’Öka trafiken till din webbplats’’ eller  "Förbättra ditt SEO-innehåll".

Testa dina titlar med A/B-testning

Slutligen är det en bra idé att testa olika versioner av din titel för att se vilken som presterar bäst. Detta blir först aktuellt när din hemsida har en mängd besökare, då det är en kvantitativ metod och kräver större mängder data.

A/B-testning innebär att du skapar två eller flera versioner av din titel och ser vilken som får flest klick och högst engagemang. Du kan använda verktyg som exempelvis Google Analytics för att följa prestandan för dina titlar och fatta välgrundade datadrivna beslut om vilka du ska använda.

Effektiva SEO-titlar

För att ge dig bättre förståelse för hur olika titlar kan se ut och vad de kan användas till, kommer vi nedan att ge dig några exempel.

Exempel 1: SEMrush

"Get measurable results from online marketing"

Det primära sökordet denna titel är skriven för är "online marketing". De berättar för läsaren vad för värde de skapar genom att skriva "measurable results" och titeln är nischad mot en specifik målgrupp som är marknadsförare.

Exempel 2: Hubspot CRM

"Grow better with Hubspot"

Hubspot har valt att inte ha med sina primära sökord i titeln, däremot är de med i de 150 första tecken som kommer på sidan. Detta är helt okej att göra, som vi nämnde innan behöver du inte nödvändigtvis ha med ditt primära sökord i titeln om det blir för forcerat. Hubspots sökord är "CRM platform". Deras titel förmedlar istället värdet av att använda deras tjänst som "Grow better...".

Exempel 3: Screaming Frog

"We are a UK based SEO agency and the creators of the famous website crawler and log file analyser tools."

Screaming Frog har ett annat tillvägagångssätt, de vill med en gång förmedla vad de arbetar med. I detta exempel är titeln något längre och sökordet de använder sig av är "SEO agency". Screaming Frog skapar ett intryck av kunskap och auktoritet genom att skriva "creators of the famous website crawler and log file analyser tools".

Deras sätt att formulera titeln på är ett exempel på hur man skapar förtroende hos läsaren, men också nyfikenhet.


Verktyg för optimering av titlar

Det finns en mängd olika verktyg tillgängliga som kan hjälpa dig att optimera dina titlar för SEO. Här nedan hittar du en lista på de verktyg som vi själva använder oss av och som vi rekommenderar till andra.

  1. Yoast SEO: Ett populärt WordPress-plugin som hjälper dig att analysera och optimera bland annat dina SEO-titlar. Genom att använda Yoast SEO kan du enkelt inkludera ditt primära sökord, kontrollera titellängd och få förslag på förbättringar för att öka klickfrekvensen och sökmotorrankningen.
  1. Moz Pro: En omfattande SEO-plattform som erbjuder verktyg för att analysera och optimera dina titlar och mycket annat på din webbplats. Med Moz Pro får du tillgång till sökordsanalyser, konkurrentanalys och förslag på hur du kan förbättra dina titlar för att uppnå bättre resultat i sökmotorer.
  1. SEMrush: Ett allt-i-ett SEO-verktyg som hjälper dig att optimera dina titlar genom att analysera sökordsranking, konkurrenters prestanda och ge rekommendationer för förbättringar. SEMrush erbjuder också A/B-testning för att hjälpa dig att hitta den mest effektiva titeln för att driva trafik till din webbplats.

Sammanfattningsvis

SEO-titlar är en avgörande del av en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Genom att följa tips och bästa praxis som beskrivs i denna guide kan du skapa titlar som inte bara förbättrar dina sökmotorrankningar utan också fångar läsarens uppmärksamhet och driver mer trafik till din webbplats. 

Kom ihåg att fokusera på att skapa titlar som noggrant återspeglar innehållet i din artikel, inkludera ditt primära sökord och erbjud värde till dina läsare. Och glöm inte att testa olika versioner av din titel för att se vilken som presterar bäst.

Med rätt strategi kan du skapa SEO-titlar som hjälper ditt innehåll att sticka ut i en trång online-landskap.

Föregående kapitel

Nästa kapitel

Meta-beskrivningar och hur dessa hjälper dig få besökare

Till avsnittet

Meta-beskrivningar och hur dessa hjälper dig få besökare

Till avsnittet
Growthstackr+
Inget spam. Endast de senaste nyheterna, intressanta artiklar och exklusiva releaser. Direkt till din inkorg. Kostnadsfritt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.