Kapitel 4
Avsnitt 5

Duplicate content och vad som kan hända

Varför är duplicate content ett problem? Vi kommer i detta avsnitt att förklara vad problematiken med det är och hur Google arbetar med sådan information.
Senast uppdaterad
November 7, 2023

Duplicate content eller dubbelt innehåll syftar på innehåll som förekommer på flera sidor på internet, antingen inom en enda webbplats eller över flera webbplatser. Duplicate content kan ha negativ effekt på sökmotoroptimering (SEO) och kan leda till försämrade sökmotorrankningar.

Vad är duplicate content?

Duplicate content är innehåll som förekommer flera gånger. Olika alternativ av samma, eller rakt av kopierat, innehåll.

Dubbelt innehåll kan vara avsiktligt (t.ex. kopiera innehåll från en annan webbplats). Med andra ord plagiat, vilket inte är bra eftersom det försämrar din webbplats auktoritet.

Men det kan också förekomma oavsiktligt, det som händer då är att Google hittar likheter i innebörd och ordval och därav klassar innehållet som plagiat eller duplicate content.

Duplicate content behöver dock inte bara innebära att det handlar om texter.

Duplicerat innehålla kan till exempel vara olika URL:er som pekar till samma sida, eller att du har olika webbadresser.

Akta dig för duplicate content

Dubbelt innehåll kan vara problematiskt av flera skäl. För det första kan sökmotorer ha svårt att avgöra vilken sida som ska rankas för en viss sökfråga. Detta kan leda till en minskning eller försämring av sökmotorrankningar för alla dina sidor med dubbelt innehåll.

Dessutom kan dubbelt innehåll misskreditera auktoriteten och relevansen av webbplatsens innehåll. Om sökmotorer ser samma innehåll på flera sidor kan de inte veta vilken sida som ska betraktas som den "kanoniska" versionen av innehållet, vilket kan leda till förvirring och en minskning av sökmotorrankningar. Med ‘’kanonisk’’ menas den sidan som sökmotorerna ska prioritera över andra sidor med liknande eller samma innehåll.

Varför är du duplicate content viktigt?

Duplicerat innehåll har negativ inverkan på ditt SEO arbete och kräver därför uppmärksamhet och löpande arbete. Om du förstår vad som orsakas av duplicerat innehåll kan du vara mer proaktiv med hur du löser dessa problem.

Kan minska organisk trafik

Google vill inte indexera eller ranka något som har kopierats från andra webbplatser.

Tänk dig till exempel att du har 3 olika sidor med innehåll som är snarlika varandra.

Google kommer då inte veta vilken av dessa som är den ursprungliga sidan, vilket leder till att sidan inte indexeras eller att den sänks i rankningen

Du har flera versioner av din webbplats

Ibland kommer du stöta på en utmaning när du har en webbplats med flera olika versioner av den. I regel ska alla sökningar på domänen omdirigeras till en och samma domän.

Det som kan hända är att din URL som heter "exempel.se" inte är samma som "www.exempel.se". Ha det som regel att kolla detta. Då du inte vill att Google ska tolka din webbplats som ett duplikat av sig själv.

Du har flera versioner av samma sida

Det som sker oftare är att du har en sida och flera URL:er till samma sida. Detta är vanligt när man har en e-handel eller liknande då varje produkt kanske finns i flera olika färger och därav ligger på samma sida egentligen.

Du vill inte att dina produktsidor, eller tjänster-sidor ska klassas som duplicate content av varandra och därav inte prestera på SERP:erna.

För att åtgärda detta och ligga före med SEO-arbetet kan du använda dig av något som heter ‘’canonical parameters’’. Det kanoniska parametern gör är att den berättar för Google och andra sökmotorer att din canonical sida är den som ska ha fokus, och dom andra, duplicates, bara är alternativ av den. På så vis kommer Google veta hur dina sidor ska prioriteras och därmed hur de ska rankas.

Hur du ska arbeta med duplicate content

För att du ska prestera i rankningar och SERP:erna behöver du aktivt jobba med ditt SEO-arbete. Du behöver skapa mer värde än dina konkurrenter och presentera det på ett bättre sätt. Analysera innehåll, struktur, hemsidor och annan information om konkurrenternas webbplatser. Det kommer ge dig en tydlig handlingsplan på din att-göra-lista.

Nedan kommer du att få tips om hur du arbetar med duplicate content och optimerar din sida .

Skapa unikt och värdefullt innehåll

Unikt och värdefullt innehåll kommer alltid att väga tyngst när det gäller att undvika duplicate content. Se till att skapa innehåll som är aktuellt och relevant för din målgrupp. Det du kan göra är att kolla på dina konkurrenters innehåll och analysera det. Ställ dig själv frågorna:

 • Vilka frågor har de inte tagit upp?
 • Vad för information saknas?
 • Hur lång är deras text? 
 • Kan jag förklara mer med kortare text? 
 • Kan jag samla information från flera källor och slå samman den till en egen text?

Använd 301 omdirigeringar

Att använda sig av 301 omdirigeringar är det smidigaste sättet att bli av med duplicate content problemen på din webbplats. 

Det du gör i teorin är att du berättar för Google eller andra sökmotorer att denna sida inte längre finns, gå till denna istället.

I praktiken går det till genom att du antingen använder dig av ett plugin i Wordpress, som till exempel AIOSEO. Men du kan självklart också göra det med kod.

Få med detta i din <head> tag på sidan.

Vill du inte använda dig av 301 omdirigeringar kan du givetvis också bara välja att ta bort sidan helt.

Använd canonical taggen

När du har flera URL:er till samma sida vill du berätta för sökmotorerna vilken som ska prioriteras. Här spelar canonical taggarna en stor roll, de berättar för sökmotorerna vilken sida som är den primära och vilka som alternativ till den.

För att sätta upp canonical taggarna kan du använda dig av plugins som AIOSEO eller Yoast. Dessa verktyg underlättar arbetet för dig och lägger till taggarna automatiskt.

Om du skulle vilja lägga till taggarna själv, kan du göra det genom att skriva följande kod i <head> taggen.

Slå ihop innehåll

Efter att du gått genom dina indexerade sidor, hittat dom som inte presterar bra och tagit reda på vilka sidor som klassar som duplicate content, kan du göra något av följande:

 1. Du kan skriva om sidorna och göra dem mer säregna eller unika.

eller

 1. Du kan slå ihop sidorna som berör samma sak och skapa en stor sida där du slår samman alla sidor, en typ av samlingssida.


Handlingsplan för duplicate content

Du kan följa stegen nedan för att förebygga och hantera dubbelt innehåll på din webbplats samt utvärdera därefter.  

 1. Skapa unikt innehåll
 2. Använd 301 omdirigeringar
 3. Använd canonical taggar
 4. Slå ihop innehåll och skapa något nytt

Sammanfattningsvis

Duplicerat innehåll kan ha negativa effekter på sökmotorrankningar och kan utspäda auktoritet och relevans för en webbplats. För att undvika dessa problem är det viktigt att identifiera och fixa fall av duplicerat innehåll på din webbplats.

Använd duplikatkontrollanter, Google Search Console och manuella granskningar för att identifiera duplicerat innehåll. Ta bort eller konsolidera duplicerat innehåll, använd kanoniska och undvik plagiat av innehåll för att fixa problem med duplicerat innehåll.

Föregående kapitel

Nästa kapitel

Laddningstider: Hur sitespeed och SEO hänger samman

Till avsnittet

Laddningstider: Hur sitespeed och SEO hänger samman

Till avsnittet
Growthstackr+
Inget spam. Endast de senaste nyheterna, intressanta artiklar och exklusiva releaser. Direkt till din inkorg. Kostnadsfritt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.