Kapitel 2
Avsnitt 1

Sökordsanalys

I detta kapitel avslöjar vi konsten att hitta de bästa sökorden som gör att din önskade målgrupp hittar just dig. Följ med oss och lär dig att tyda koden till sökmotorernas hemligheter. Din resa till toppen av SERPs börjar här.
Senast uppdaterad
April 12, 2024

Vad är sökord?

Ett sökord är enkelt förklarat ett ord eller en fras som du använder när du söker efter något på internet.

Det kan vara vad som helst från enkla ord som "mat" till mer specifika fraser som "Vilka är de bästa restaurangerna i Göteborg".

Det är helt enkelt de ord och fraser som människor skriver in på sökmotorer som Google för att hitta relevant information om en specifik produkt eller tjänst.

Genom att rikta in sig på rätt sökord kan du öka dina chanser att ranka högre på sökresultatet och driva mer trafik till din webbplats.

Vad är en sökordsanalys?

En sökordsanalys är en process som används inom SEO för att undersöka och analysera vilka sökord eller fraser användare använder när de söker efter information online.

Genom att genomföra en sökordsanalys kan du få viktiga insikter om vilka söktermer som är mest relevanta för din webbplats eller verksamhet.

Sökordsanalyser kan alltså hjälpa dig att optimera din webbplats och förbättra din synlighet i sökresultatet.

Olika typer av sökordanalyser

1. Head keyword analys

Head keywords, huvudsökord (om man drar en direkt översättning från engelskan), är korta och generella termer som består av ett eller två ord, exempelvis "Restaurang" eller "resor".

Sökordsanalys av huvudsökord fokuserar på att identifiera de mest populära och konkurrensutsatta sökorden inom ditt område.

Det är viktigt att ha i åtanke att huvudsökord ofta har hög konkurrens och svårare att ranka på i sökresultaten.

2. Long-tail analys

Long-tail sökord är längre fraser och mer specifika söktermer, exempelvis "Hur lagar jag en pasta carbonara" eller "de bästa platserna i Europa att backpacka".

Long-tail analys innebär att identifiera mindre konkurrensutsatta söktermer som är mer relevanta för din målgrupp.

Genom att rikta in dig på long-tail sökord kan du nå en mer specifik målgrupp och öka dina chanser att din önskade målgrupp besöker din webbplats.

3. Lokal SEO analys

Lokal SEO analys fokuserar på att identifiera relevanta söktermer som är specifika för en geografisk plats.

Att optimera innehåll för lokala sökfrågor innebär att använda plats-specifika sökord och information.

Här är det särskilt viktigt att inkludera din företagsadress, telefonnummer och öppettider.

Om din verksamhet är lokal och riktar sig till en specifik region eller stad kan lokal SEO analys hjälpa dig att hitta de söktermer som används av personer i den geografiska regionen.

Det kan inkludera termer som "restaurang i Stockholm" eller "frisör nära mig".

PS: När du jobbar med lokal SEO så är det bra att sätta upp din Google My Business profil.

Det kan också vara bra att lista din verksamhet i lokala kataloger som Eniro.se och Hitta.se.

Detta är bra eftersom att du då hjälper dina kunder att hitta dig samt att du kan uppmuntra dina kunder till att lämna recensioner.

Verktyg för sökordsanalys

Det finns flera verktyg som kan underlätta sökordsanalyser.

Några exempel på populära verktyg är bland annat Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs och Moz Keyword Explorer.

Med dessa verktyg får du information om sökvolymen, konkurrensen och relaterade söktermer för dina valda sökord.

Google Keyword Planner eller sökordsplaneraren är ett verktyg som finns tillgängligt utan kostnad i Google Ads.

Dock måste man ha aktiva kampanjer i Google Ads för att kunna utnyttja verktyget.

SEMRush, Ahrefs och Moz är verktyg som specialister som arbetar med SEO ofta använder i sitt dagliga arbete.

Du kan till viss gräns använda dessa utan kostnad men vill man utnyttja den fulla potentialen av dessa verktyg så kommer du att behöva betala.

Hur du gör en sökordsanalys

En framgångsrik sökordsanalys innebär att ta praktiska steg för att få värdefull information om vilka söktermer och fraser som är mest relevanta för din webbplats och din målgrupp.

Här är några praktiska steg som du kan följa för att genomföra en lyckad sökordsanalys:

0. Definiera dina mål och målgrupp

Innan du börjar med sökordsanalyser och optimeringar behöver du definiera dina mål och din målgrupp.

Fråga dig själv?

 • Vad försöker du uppnå med din webbplats eller ditt innehåll?
 • Vem är din ideala kund?

Denna information kommer lägga grund för att du ska kunna identifiera de sökord som är mest relevanta för ditt företag.

1. Brainstorma sökord som är relaterade till din verksamhet

Kika på de produktområden som är relevanta för din verksamhet. Vilka sökord finns det som är relaterade till dessa?

Finns det några frågor som kunder kan tänkas ställa sig själva när de undersöker ditt företags produkt eller tjänst?

Brainstorma kring dessa frågor och skriv ner en bruttolista med sökord för vidare undersökning.

Till exempel:

Om du säljer skor via din hemsida, då skulle aktuella sökord för dig vara skor, sneakers, kängor, barnskor, damskor, herrskor m.fl.

När du har en lista med sökord som du vill undersöka så kan du ta hjälp av verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs eller Moz Keyword Explorer.

Dessa verktyg kan ge dig djupare insikt och hjälpa dig att utvärdera och välja de mest relevanta sökorden för din strategi.

1. Undersök dina sökord

Om du inte har möjlighet att investera i ett SEO verktyg ännu kan du göra en gratis sökordsanalys genom att använda dig av Google.

När du påbörjar en sökning ger dig Google antal förslag. Dessa förslag är baserade på det som söks mest just nu. Därav kommer det alltid att vara relevanta sökord som du kan börja att skapa innehåll kring.

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/6489d321eb685d3cc77e005b_google-suggest-link-building-1280x729.webp

Du kan även använda verktyg som Answer The Public. Den fungerar på liknande sätt som Googles förslag, men det kommer ge dig mer information och relevant data som kan vara väldigt användbar när du skapar en sökordsanalys.

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/6489dc252a53a29c50d67996_answer-the-public-results.webp

2. Utvärdera konkurrensen för ditt sökord

När du undersöker dina sökord så vill du också göra en sökning på Google för att utvärdera och analysera konkurrensen för de sökord du valt.

Se vilka webbplatser som rankar högt för dessa sökord och bedöm deras relevans och konkurrenskraft.

Ett tips är att ladda ner verktyget SEOquake som ett tillägg i din webbläsare.

Med SEOquake kan du få inikter kring relevanta mätvärden för SEO direkt i din sökning i sökresultatet.

Detta hjälper dig att bedöma om du kan konkurrera och ranka för dessa sökord eller om du behöver anpassa din strategi.

3. Fokusera på relevans och sökningens avsikt

Välj sökord som är relevanta för din webbplats och ditt innehåll.

Det är viktigt att tänka på målgruppen och deras avsikt när de söker efter information.

Tänk dig själv när du söker efter någonting på nätet:

 • Söker du efter information för att besvara en fråga?
 • Söker för att navigera till en specifik sida eller varumärke?
 • Söker du för att du vill undersöka och jämföra produkter eller tjänster?
 • Eller söker du för att genomföra ett köp?

Med exempelvis SEMRush kan du få insikt i sökordets “sökintention” (dvs. avsikten bakom sökningen) och dessa kategoriseras in i informational, navigational, commercial och transactional.

Du kan självklart bedöma avsikten själv och poängen är att fokusera på sökord som verkligen matchar det innehåll du erbjuder och som kommer att attrahera rätt besökare till din webbplats.

4. Organisera och prioritera

Samla dina sökord i ett excel- eller kalkylark för att organisera och prioritera dessa baserat på deras relevans, sökvolym och konkurrensnivå.

Välj vilka sökord som ska finnas på dina produkt- eller tjänstesidor och optimera din webbplats för att förbättra din ranking för dessa sökord.

I bästa fall bör du för dina produkt- eller tjänstesidor ha sökord med “transactional” eller “commercial” avsikt.

Du kan också passa på att skapa en plan för nytt innehåll som du kan skapa för din hemsidas blogg baserat på de sökord som du hittat med “informational” avsikt.

5. Implementera och övervaka

Implementera dina valda sökord på strategiska platser på din webbplats som exempelvis i titlar, rubriker, meta-beskrivningar, sidinnehåll och interna länkar. Mer om detta i kapitlet On-page SEO.

Övervaka sedan regelbundet din webbplatsens ranking och trafik för att se hur väl dina sökord optimeringar fungerar och om du behöver göra justeringar.

F‍ör att övervaka vilka sökord som driver trafik till din hemsida från Google och Bing så kan du använda verktygen Google Seach console och Bing Webmaster tools. Dessa kan du få åtkomst till utan kostnad.

4 ytterligare tips för effektiva sökordsanalyser

1. Använd feedback från kunder

Om du redan har kunder, använd deras feedback för att identifiera orden och fraserna som de använder för att beskriva dina produkter eller tjänster.

Detta kan hjälpa dig att identifiera nya sökord och optimera ditt innehåll för det språk som dina kunder använder.

2. Använd Reddit och Quora

Bläddra i Reddit, Quora och facebookgrupper för att identifiera de frågor som människor ställer relaterade till ditt företag eller din bransch.

Detta kan hjälpa dig att identifiera nya sökord och skapa innehåll som tar upp behov och intressen hos din målgrupp.

3. Använd Google Search Console, Bing Webmaster Tools och Google Analytics

Google Search Console är ett verktyg där du kan få insikter kring de sökord som driver trafik till din hemsida och hur den presterar på Google. Bings motsvarighet är Bing Webmaster tools.

Använd Google Search Console för att identifiera de sökfrågor som driver trafik till din webbplats.

Detta kan hjälpa dig att identifiera nya sökord att rikta in dig på och optimera ditt innehåll för de sökfrågor som redan driver trafik.

Dessa verktyg är kostnadsfria och en förutsättning för att du ska kunna lyckas med SEO.

Även om det inte är ett specifikt verktyg för sökordsanalys, kan Google Analytics ge värdefull insikt i din webbplats prestanda och de sökord som driver trafik till din webbplats.

Det tillåter dig att se vilka sidor som tar emot mest trafik, vilka sökord som driver trafiken och hur länge besökarna stannar på din webbplats.

Vill du veta mer om hur du kan utnyttja data för att skapa en förbättrad användarupplevelse och fler önskvärda resultat för din verksamhet?

Gå vår kurs i digital analys här på GrowthStackr.io

4. Säkerställ att du använder naturligt språk

Använd naturligt språk i ditt innehåll . Med ökningen av röstsökning, använder allt fler människor talspråk och slang för att söka efter information.

Många använder även ChatGPT och Språkmodeller för att skapa AI genererat innehåll.

Detta kan absolut underlätta ditt arbete men det är viktigt att veta att dessa verktyg ofta skapar innehåll som inte stödjer naturligt språk.

Vad är long-tail sökord och varför är de viktiga?

Long-tail sökord är längre och mer specifika sökfraser som är viktiga av flera anledningar.

För det första har long-tail sökord ofta mindre konkurrens jämfört med korta och generella sökord.

Detta innebär att du har större chans att ranka högre i sökresultaten och öka din webbplats synlighet för en mer specifik målgrupp.

För det andra visar användningen av long-tail sökord att användaren har en tydligare avsikt och är mer benägen att konvertera till att genomföra en önskad handling, som att göra ett köp eller begära mer information.

Long-tail sökord kan alltså hjälpa dig att nå en mer relevanta människor samt attrahera kvalitativ trafik till din webbplats.

Genom att inkludera long-tail sökord i din SEO-strategi kan du dra nytta av deras fördelar och förbättra dina resultat.

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/64aaed124c6398b06052e533_lon-tail-sokord.png

Sammanställningen och resultatet

Efter att du gjort alla steg och tagit del av alla tips som du nu läst ovan, samt sammanställt allt i ett dokument där du enkelt kan sortera data, till exempel med Excel eller Google Sheets.

Bör du ha något som liknar detta:

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/6489deb9da0789188f64b1d6_Skärmavbild 2023-06-14 kl. 17.36.36.png

Att använda sökord när du ska skriva bra SEO texter.

Nu kommer du att lära dig att skriva SEO-texter och att effektivt implementera dina valda sökord på rätt ställen i ditt innehåll.

Du ska använda sökorden i bland annat titlar, länkar, blogginlägg och produktbeskrivningar m.fl.

Se till att använda relevanta sökord som beskriver innehållet och fokusera på ett sökord per sida.

Vart du bör placera dina sökord:

 • Din titel-tag
 • Din URL
 • H1
 • Alt-texter
 • H2
 • Första 100-200 ord på din hemsida.

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/64aaec0956c49ed59f8033d3_vart-sokord-ska-vara.png

Använd sökordet i metabeskrivningen

Metabeskrivningen är det första som visas under sidans titel i sökresultatet.

Varför du ska inkludera dina sökord i den texten är bland annat för att Google gör sökordet fetmarkerat.

Detta underlättar för besökaren att se det och även klicka på metabeskrivning.

Det vi vill att du ska ha med dig är följande:

 • Metabeskrvingingen påverkar inte rankningen på sökmotorerna direkt.
 • Skriv unika metabeskrivningar till alla sidor.
 • Inkludera ditt sökord i meta-beskrivningen.
 • Håll dig till 90 tecken.
 • Skriv säljande och klickvänligt.

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/648786d070555667f9e72e6c_best-free-seo-tools-post-meta-description.webp

Använd sökord i URL:er

Du vill använda sökord i dina URL:er eftersom du då förbättrar användarupplevelsen men också eftersom du underlättar för sökmotorer att förstå vad din sida handlar om.

Dina URL ska innehålla sökordet och vara så korta som möjligt men också beskrivande. Det kan låta komplicerat men det är går att förenkla. Vi ska visa dig hur.

Att hålla det kort underlättar väldigt mycket. Ta bort information som inte är nödvändig och ha med ditt sökord.

Exemplet nedan visar en länk som innehåller mycket information som inte behövs. Det blir svårt att tolka detta, även för Googles crawler som vi pratade om tidigare.

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/64aaed74754abc7fccf25756_url.png

!https://assets-global.website-files.com/640dd020299a535160d5681c/64aaed7f4c6398b06053135c_url1.png

Semantic keywords

Semantic keywords är ord och fraser som är semantiskt relaterade till ditt primära sökord.

Om ditt primära sökord är "vandringskängor"  ska kan exempel på semantic keywords vara "vandringsskor" och "vandringsutrustning".

Du har säkert varit med om att du har gjort en sökning där Google visar att ditt sökord saknas i på den sidan som visas i resultatet.

För att bedöma om Google kan visa din sida vid en sökning utan det primära sökordet som användaren söker så använder de sig av semantic keywords.

Att ha med dessa i ditt innehåll kommer hjälpa dig att höja din placering i sökresultaten, mesta dels för att detta är en teknik som är förbisedd av många.‍

Hög kvalité

Bra SEO-innehåll är välskrivet och av hög kvalitet, fokusera därför på att hålla din text informativ och relevant.

Du bör akta dig för att skriva innehåll som har mycket onödig text, det är bättre med ett koncist innehåll än innehåll som har ett överflöd av ord och onödig information.

Du vill skapa engagemang hos dina användare, inte förvirring.

Bra SEO-texter uppmuntrar användaren till att engagera sig med ditt innehåll.

Att en användare engagerar sig kan till exempel innebära att de gillar, kommenterar och/eller delar ditt innehåll på sociala medier.

Om du skapar innehåll som är värdefullt och du utformar det på ett sätt som gör det enkelt att dela, kommer du kunna marknadsföra det organiskt genom sociala medier.

Du bör själv publicera och dela ditt innehåll på sociala medier och samtidigt uppmuntra dina användare att dela innehållet på sina kanaler.

Föregående kapitel

Nästa kapitel

Varför sökord är viktiga

Till avsnittet

Varför sökord är viktiga

Till avsnittet
Growthstackr+
Inget spam. Endast de senaste nyheterna, intressanta artiklar och exklusiva releaser. Direkt till din inkorg. Kostnadsfritt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.