Datainsamling

Variabler

Denna video dyker djupt in i variablernas värld inom Google Tag Manager. Vi börjar med att förklara vad variabler är och hur de används för att samla och skicka information tillsammans med dina taggar och utlösare. Du lär dig att skapa och använda anpassade variabler för att fånga specifik data, som texten från klickade länkar. Vi går också igenom processen för att förhandsgranska och felsöka dessa variabler, så att du kan se exakt vilka händelser som registreras och vilken data som skickas. Slutligen visar vi hur du kan optimera din GTM-setup genom att stänga av variabler som inte längre används, vilket håller din container ren och effektiv.

Övning till lektionen

  1. Skapa anpassade variabler: Lär dig att skapa och konfigurera anpassade variabler för att fånga specifika dataelement, som till exempel 'Click Text' från en klickad länk.
  2. Implementera variabler i taggar: Använd de skapade variablerna i en taggkonfiguration för att skicka data till Google Analytics eller andra plattformar.
  3. Testa och förhandsgranska variablerna: Använd förhandsgranskningsläget i Google Tag Manager för att verifiera att variablerna fångar och skickar rätt data vid aktivering av taggarna.
  4. Stäng av oanvända variabler: Gå igenom din lista av variabler och identifiera vilka som inte längre är nödvändiga för dina nuvarande mätningsbehov. Lär dig processen för att stänga av dessa variabler för att optimera din GTM-implementation.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna