Datainsamling

Utlösare

Denna video fokuserar på en av de mest kraftfulla funktionerna i Google Tag Manager: utlösare. Vi går igenom olika typer av utlösare och förklarar när och varför de används för att aktivera taggar. Från grundläggande sidvisningsutlösare till mer komplexa utlösare som aktiveras av användarinteraktioner, såsom klick och formulärinskick. Du kommer att få en djupare förståelse för hur du kan kontrollera när dina taggar ska skicka information till Google Analytics eller andra plattformar. Videon är utformad för att ge dig kunskapen att effektivt använda GTM för att förbättra insamlingen av webbdata och öka din digitala marknadsförings precision.

Övning till lektionen

  1. Skapa en sidvisningsutlösare: Ställ in en enkel utlösare i GTM som aktiverar en tagg varje gång en sida laddas på din webbplats.
  2. Implementera en klickutlösare: Skapa en utlösare för att spåra klick på en specifik knapp eller länk på din webbplats. Konfigurera taggen så att den skickar ett händelseevent till Google Analytics.
  3. Testa utlösarna: Använd GTM:s förhandsgranskningsläge för att se till att dina utlösare fungerar som de ska. Kontrollera att sidvisningsutlösaren registrerar varje sidladdning och att klickutlösaren registrerar de specifika interaktionerna du har definierat.
  4. Utforska avancerade utlösaralternativ: Experiment med att skapa en utlösare som baseras på mer komplexa kriterier, som att aktiveras endast under vissa tider på dagen eller när en användare har uppfyllt specifika kriterier på din webbplats.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna