Datainsamling

Mätning av video

Denna video fokuserar på hur du kan använda Google Tag Manager (GTM) för att spåra användarengagemang på videor på din webbplats. Vi går igenom de nödvändiga variablerna som behövs för att spåra olika videorelaterade händelser, såsom start, paus, och slutförande av videovisning. Du kommer också att lära dig att ställa in och konfigurera dessa variabler för att effektivt mäta hur användarna interagerar med dina videor. Dessutom kommer videon att visa hur du kan använda GTM för att testa och felsöka videospårningen, inklusive hur du hanterar oväntade händelser som udda ljud i slutet av en video.

Övning till lektionen

  1. Ställ in grundläggande videospårning: Använd GTM för att skapa taggar för att spåra start och stopp av videovisningar på en testvideo på din webbplats.
  2. Lägg till anpassade variabler: Konfigurera anpassade variabler för att fånga specifik information om videointeraktioner, såsom videons längd och hur många procent av videon som tittats på.
  3. Testa din videospårning: Använd förhandsgranskningsläget i GTM för att säkerställa att dina videospårningstaggar fungerar korrekt och att alla händelser registreras som de ska.
  4. Analysera videodata: Övervaka datan som samlats in från videospårningen för att se användarbeteendet och engagemanget för videon. Utvärdera om det finns någon avvikelse som det oväntade ljudet vid videons slut och hur det påverkar tittarupplevelsen.
  5. Optimera videoupplägg: Använd insikter från spårningen för att göra förbättringar på hur videor presenteras och interageras med på din webbplats, vilket kan inkludera tekniska justeringar eller innehållsförändringar baserade på användarfeedback och spårningsdata.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna