Datainsamling

Mätning av timer del 2

I denna video utforskar vi hur du kan använda timers i Google Tag Manager (GTM) för att mäta användarengagemang på din webbplats. Timers är ett kraftfullt verktyg för att fånga upp data om hur länge besökare interagerar med specifika element eller sidor. Vi går igenom hur du ställer in och konfigurerar timerbaserade taggar som kan hjälpa dig att mäta tid spenderad på en sida eller hur länge en användare är interaktiv med olika delar av webbplatsen. Genom att använda denna teknik kan du få en djupare förståelse för användarbeteendet och därmed förbättra webbplatsens användarupplevelse och optimering.

Övning till lektionen

  1. Skapa en timer-tagg i GTM: Konfigurera en grundläggande timer-tagg som startar när en användare landar på din hemsida. Ställ in timern att skicka ett event till Google Analytics var 15:e sekund så länge sidan är öppen.
  2. Anpassa timer-inställningar: Modifiera din timer-tagg för att inkludera användarinteraktioner, såsom klick och scrollningar, för att mäta aktiv användartid jämfört med total tid på sidan.
  3. Testa din timer-tagg: Använd GTM:s förhandsgranskningsläge för att säkerställa att din timer fungerar korrekt och skickar data som förväntat.
  4. Analysera engagemangsdata: Granska data som samlats in från din timer i Google Analytics. Utvärdera hur längden på interaktioner varierar mellan olika sidor eller användartyper för att identifiera mönster eller områden för förbättring.
  5. Optimera baserat på insikter: Använd insikterna från timer-data för att justera innehåll eller sidlayout för att öka engagemanget. Testa olika förändringar och mät effekten av dessa med hjälp av timers för att se vilka justeringar som är mest effektiva.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna