Datainsamling

Mätning av scroll

Denna video täcker allt du behöver veta för att effektivt mäta hur mycket av en artikel dina läsare faktiskt läser genom scrollspårning i Google Tag Manager (GTM). Vi går igenom inställningarna för att mäta scrollningsdjup vertikalt, vilket ger dig en klar bild av läsarens engagemang. Du lär dig hur du ställer in scrollspårning för alla sidor eller specifika URL:er, och hur du anpassar mätningarna till din webbplats specifika behov. Vi diskuterar också vikten av att stänga av oönskade scrollspårningar i Google Analytics 4 (GA4) för att hålla datan relevant och hur du använder rekommenderade händelser för att förbättra datarapporteringen. Slutligen förklarar vi hur du kan dra nytta av data för scrollningsdjup för att förstå och förbättra användarupplevelsen på din webbplats.

Övning till lektionen

  1. Konfigurera scrollspårning i GTM: Skapa en tagg och utlösare för att mäta scrollningsdjup på din webbplats. Ställ in utlösaren så att den registrerar när användare når olika procentuella trösklar av sidans längd.
  2. Anpassa scrollspårning: Välj att spåra scrollningsdjup på alla sidor eller begränsa spårningen till specifika URL:er beroende på ditt behov. Använd GTM för att ställa in dessa specifikationer.
  3. Testa och justera din scrolltagg: Använd förhandsgranskningsläget i GTM för att se till att din scrolltagg fungerar som den ska. Kontrollera att den avfyrar vid rätt scrollningsdjup och att datan registreras korrekt.
  4. Analysera scrolldata i GA4: Granska hur scrolldata presenteras i GA4 och utvärdera hur djupt användare i genomsnitt läser på olika typer av sidor. Använd denna insikt för att anpassa innehållet eller layouten för att förbättra engagemanget.
  5. Stäng av oönskad scrollspårning: Lär dig hur du stänger av scrollspårning för specifika sidor eller hela webbplatsen i GA4 om det inte längre är relevant för dina mätbehov.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna