Datainsamling

Mätning av elementsynlighet

Denna video fokuserar på hur du kan mäta och analysera engagemanget för specifika element på din webbplats genom att spåra deras synlighet med Google Tag Manager (GTM). Du lär dig hur du använder CSS-selektorer och element-ID för att exakt identifiera och spåra de element du vill mäta. Vi går igenom hur du ställer in en trigger som aktiveras när ett specifikt element blir synligt på skärmen, vilket är särskilt användbart för att förstå hur innehåll som bilder, annonser eller viktiga meddelanden presterar. Genom att analysera dessa data kan du optimera sidans layout och innehåll för att maximera användarengagemanget.

Övning till lektionen

  1. Identifiera ett element att spåra: Välj ett element på din webbplats som du anser är viktigt för användarengagemang, som en bild, video eller ett viktigt avsnitt av text.
  2. Skapa en synlighetstrigger i GTM: Använd CSS ID eller klass för att ställa in en trigger i GTM som aktiveras när ditt valda element blir synligt på användarens skärm.
  3. Testa och justera din trigger: Använd GTM:s förhandsgranskningsläge för att testa att din synlighetstrigger fungerar korrekt. Se till att den avfyrar vid rätt tidpunkt när elementet blir synligt.
  4. Analysera datan från trigger: Granska hur ofta och i vilka sammanhang ditt element blir synligt och använd denna information för att göra informerade beslut om layout eller innehållsförändringar.
  5. Optimera baserat på insikter: Använd de insamlade datan för att justera elementets placering eller presentation för att förbättra synligheten och därmed öka engagemanget.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna