Analys

Egendomsinställningar

Denna video ger en genomgång av hur du konfigurerar och anpassar egendomsinställningar i Google Analytics 4 (GA4). Vi tar en djupdykning i de olika konfigurationsalternativen tillgängliga för din GA4-egendom, inklusive datainsamling, dataretention, användarbehörigheter och integrationer med andra Google-tjänster som Google Ads och Google Search Console. Lär dig hur du optimerar din GA4-egendom för att bättre passa din organisations behov, säkerställa datasekretess och compliance, och dra nytta av avancerade rapporteringsfunktioner.

Övning till lektionen

  1. Ställa in datainsamling: Logga in på ditt Google Analytics-konto och utforska inställningarna för datainsamling under din GA4-egendom. Anpassa dessa inställningar för att säkerställa att relevant data samlas in medan användarprivatliv skyddas.
  2. Konfigurera dataretention: Anpassa hur länge data ska behållas i din GA4-egendom. Överväg de olika alternativen för dataretention och hur de kan påverka din rapportering och datalagring på lång sikt.
  3. Hantera användarbehörigheter: Ställ in olika åtkomstnivåer för användare i din organisation. Se till att rätt personer har rätt nivå av åtkomst för att både skydda känslig information och låta teammedlemmar utföra sina uppgifter effektivt.
  4. Integrera med andra tjänster: Gå igenom processen för att länka din GA4-egendom med andra Google-produkter, som Google Ads och Google Search Console, för att skapa en mer holistisk vy av din digitala närvaro och förbättra din marknadsföringsstrategi.
  5. Testa och verifiera inställningar: Använd förhandsgransknings- och testverktyg för att säkerställa att alla inställningar är korrekt konfigurerade och att data samlas in som förväntat.
  6. Anpassa och optimera rapporter: Utforska avancerade inställningar för anpassade rapporter och dashboards för att dra maximal nytta av de data som samlas in i din GA4-egendom. Skapa rapporter som är skräddarsydda efter din verksamhets specifika behov och mål.

Genom att slutföra dessa övningar kommer du att ha en stark grund för att effektivt hantera din GA4-egendom och utnyttja dess fulla potential för att förbättra din webbanalys och beslutsfattande.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna