Datainsamling

Consent Mode & cookiebot

Denna video tar dig genom hur du kan implementera och hantera samtyckeshantering (Consent Management) med hjälp av Google Tag Manager (GTM). Att hantera användares samtycke är kritiskt för att följa dataskyddsförordningar såsom GDPR och CCPA. Du kommer att lära dig att ställa in GTM för att kontrollera och hantera användarsamtycken på din webbplats, vilket inkluderar att konfigurera samtyckeinställningar för olika typer av cookies och spårningstekniker. Vi kommer också att täcka hur du kan använda GTM:s inbyggda samtyckeshanteringsfunktionalitet och integrera tredjepartsverktyg för samtyckesdialoger.

Övning till lektionen

  1. Konfigurera GTM för Consent Management: Lär dig att använda GTM:s Consent Management-inställningar för att skapa och hantera samtyckesinställningar för användare.
  2. Implementera en samtyckesbanner: Använd ett tredjepartsskript eller GTM:s inbyggda funktioner för att visa en samtyckesbanner på din webbplats. Konfigurera det så att det fångar och lagrar användarens samtyckeval.
  3. Testa samtyckesinställningar: Använd förhandsgranskningsläget i GTM för att testa att samtyckesinställningarna fungerar som de ska. Kontrollera att ingen spårning sker utan användarens samtycke.
  4. Ställa in samtyckesberoende taggar: Konfigurera dina spårningstaggar i GTM för att endast ladda när användaren har gett sitt samtycke. Detta kan innefatta taggar för analys, reklam och sociala medier.
  5. Övervaka och justera samtyckesinställningarna: Övervaka hur samtyckesinställningarna presterar och gör nödvändiga justeringar baserat på användarfeedback och nya regelverk. Se till att alla samtyckeinställningar är uppdaterade och i linje med aktuell lagstiftning.

Genom att genomföra dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur samtyckesinställningar fungerar i praktiken och hur du kan använda GTM för att effektivt hantera dem på din webbplats.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna