Datainsamling

Arbetsytor, versioner och admin

Denna video utforskar avancerade funktioner i Google Tag Manager (GTM) som arbetsytor, versioner och administrativa inställningar. Vi börjar med att förklara hur du hanterar arbetsytor för att effektivt samarbeta och testa ändringar innan de publiceras. Du lär dig vikten av att använda versioner för att spåra ändringar och hur du kan återgå till tidigare versioner om något går fel. Vi går också igenom administrativa funktioner, såsom att tilldela användarbehörigheter på olika nivåer och hur man importerar eller exporterar en behållare. Slutligen täcker vi hur du kan organisera dina taggar, utlösare och variabler i mappar för bättre överskådlighet, samt hur du använder och skapar mallar för att standardisera taggkonfigurationer.

Övning till lektionen

  1. Skapa och hantera arbetsytor: Skapa en ny arbetsyta i GTM och utför några ändringar. Öva på att publicera ändringar från din arbetsyta och se hur dessa ändringar påverkar den övergripande container-versionen.
  2. Versionering och återställning: Gå igenom processen att skapa en ny version av din container och lär dig hur du återställer till en tidigare version om något går fel.
  3. Administrera behörigheter: Ställ in användarbehörigheter på både kontonivå och behållarnivå. Öva på att ge en användare begränsad åtkomst till en specifik arbetsyta.
  4. Importera och exportera behållare: Lär dig hur du exporterar en container som en säkerhetskopia och hur du importerar den till en annan GTM-konton.
  5. Organisera mappar och skapa mallar: Skapa mappar för att organisera dina taggar och utlösare. Utforska också hur du kan skapa och använda mallar för att standardisera uppsättningar av taggar och utlösare inom ditt GTM-konto.
Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna