Analys

Anpassade rapporter: Trattutforskning

Denna video ger en detaljerad genomgång av trattutforskningen i Google Analytics 4 (GA4), ett kraftfullt verktyg för att analysera användarnas väg genom olika konverteringstrattar. Trattutforskningen hjälper dig att identifiera var i köpprocessen användare tappar intresse och avbryter sina köp. Vi kommer att gå igenom hur du skapar och anpassar trattar i GA4, från att välja relevanta händelser och åtgärder till att tolka data för att förbättra din webbplats och marknadsföringsstrategier.

Övning till lektionen

  1. Skapa en ny trattutforskning: Starta med att logga in på ditt GA4-konto och navigera till "Utforska"-sektionen. Välj "Trattutforskning" och starta en ny utforskning för att konstruera din tratt.
  2. Välj relevanta händelser: Bestäm vilka händelser som är viktiga för din trattanalys. Detta kan inkludera sidvisningar, produktläggningar i korgen, kassaprocessen och slutliga köp.
  3. Konfigurera trattstegen: Ordna de valda händelserna i en logisk följd som representerar användarens väg genom din webbplats. Varje steg bör representera en kritisk fas i konverteringsprocessen.
  4. Analysera trattdata: När din tratt är konfigurerad, granska datan för att se vid vilka steg användarna oftast avbryter processen. Identifiera mönster och bottlenecks som kan behöva åtgärdas.
  5. Optimera baserat på insikter: Använd insikterna från din trattanalys för att göra förbättringar på din webbplats. Detta kan inkludera att förbättra användargränssnittet vid kassan, erbjuda mer lockande CTA:er eller justera produktplaceringar.
  6. Dokumentera och dela dina resultat: Spara din trattanalys och dokumentera viktiga insikter och planerade förändringar. Dela dessa resultat med ditt team och andra intressenter för att informera om framtida strategiska beslut.

Genom att utföra dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur effektiv din konverteringsprocess är och vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra den, vilket leder till högre konverteringsfrekvenser och bättre användarupplevelse.

Du är färdig med denna
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Du är färdig med denna