Looker Studio Rapportering

8

5

17

19

12

10

18

Lektioner

Digital mätning

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Förståelse för data är bara början. Det verkliga värdet ligger i att kunna analysera, rapportera och förmedla den insamlade datan på ett sätt som är direkt tillämpbart på dina affärsbehov.

I den här kursen fokuserar vi på att utnyttja Looker Studio för att skapa kraftfulla rapporter och dashboards.

Vi kommer att utforska hur du kan visualisera data för att göra den mer begriplig och användbar, samt diskutera de bästa metoderna för att dela denna information inom din organisation.

Varför detta är viktigt?

Rapportering med verktyg som Looker Studio handlar inte bara om att förstå data; det handlar om att göra data förståelig för andra.

Förmågan att omvandla komplexa datauppsättningar till klara insikter och handlingsplaner gör det möjligt för dig att kommunicera effektivt med teammedlemmar, ledning och andra intressenter. Detta ökar chanserna att dina förslag inte bara förstås, utan också antas och genomförs.

Vad du kommer att lära dig

  1. Looker Studio som verktyg: Looker Studio är inte bara ett rapporteringsverktyg; det är en plattform som kan hjälpa dig att fatta bättre beslut. Vi går igenom hur du kan använda Looker för att presentera data på ett övertygande sätt och därmed få större genomslag för dina idéer och förslag.
  2. Data storytelling med Looker Studio: En av de mest effektiva sätten att få ditt budskap att fastna är genom storytelling, och det gäller även för data. I den här kursen lär vi dig konsten att använda data storytelling för att skapa en engagerande och övertygande narrativ kring dina insikter.
  3. Data Visualisering och kognitiv belastning: En av de största utmaningarna med data är att göra den begriplig och lättillgänglig. Vi lär dig tekniker för att visualisera data på ett sätt som minimerar kognitiv belastning, vilket gör det enklare för både dig och dina intressenter att snabbt förstå och agera på informationen.

Varför du bör lära dig av oss?

GrowthStackr är den självklara resursen för digitala marknadsförare. Vi vet att nyckeln till framgång är att vara innovativ och att ständigt lära sig och växa. Därför är vi engagerade i att lära dig att bli bättre marknadsförare.

Vi har utbildat människor från olika bakgrunder och omvandlat dem till högpresterande digitala marknadsförare, GrowthStackrs.

Börja kursen idag och bli en GrowthStackr du med.

Vem kursen är för:

  • Alla som vill lära sig vad digital analys är.
  • Nyexaminerade
  • Karriärbytare
  • Marknadsstrateger
  • Småföretagare
  • E-handlare
  • Alla som är intresserade av att förbättra sin digital närvaro.