Piwik Pro Analytics

Kurs 3: Beginner – Intermidiate

4h 24min

Ta kontroll över din digitala analys med Piwik PRO, ett GDPR-vänligt alternativ till Google Analytics. Mät framgångsfaktorer, upptäck möjligheter och fatta datadrivna beslut som driver din tillväxt.

Piwik Pro Analytics

8

5

17

19

12

10

18

Lektioner

Digital mätning

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Att förstå digital analys går långt bortom att bara vara bekant med verktyg som Piwik Pro. Det handlar om att ha en helhetsbild av digital analys och att kunna anpassa och optimera det för att uppfylla dina affärsmål.

I den här kursen kommer du att få en djupgående förståelse för analys genom Piwik Pro. Vi kommer inte bara att utforska verktygets funktioner, utan också ta upp de aktuella utmaningar som branschen står inför, såsom integritet och dataskydd.

Varför detta är viktigt?

Förståelsen för digital analys är inte enbart en teknisk kompetens, utan en kritisk affärsfärdighet. Det möjliggör för dig att inte bara samla in data, utan att analysera och tolka den för att fatta välgrundade beslut.

Detta är avgörande för att optimera verksamhetens prestanda och konkurrenskraft.

Vad du kommer att lära dig

  1. Analysera data med Piwik Pro: Kursen tar dig genom hur du kan använda Piwik Pro för att utföra detaljerade dataanalyser. Vi fokuserar på att tolka data för att förstå ditt företags unika behov och möjligheter.
  2. Segmentering och målgrupper: Lär dig att skapa och använda segment i Piwik Pro för att bättre förstå din målgrupp. Vi går igenom hur du kan anpassa dina marknadsföringsstrategier baserat på dessa insikter.
  3. Integritet och Dataskydd: Vi diskuterar hur Piwik Pro hjälper dig att inte bara samla in data, men också att göra det på ett sätt som är i linje med GDPR. Detta är en kritisk komponent för att säkerställa att din datahantering är både effektiv och etiskt korrekt.

Varför du bör lära dig av oss?

GrowthStackr är den självklara resursen för digitala marknadsförare. Vi vet att nyckeln till framgång är att vara innovativ och att ständigt lära sig och växa. Därför är vi engagerade i att lära dig att bli bättre marknadsförare.

Vi har utbildat människor från olika bakgrunder och omvandlat dem till högpresterande digitala marknadsförare, GrowthStackrs.

Börja kursen idag och bli en GrowthStackr du med.

Vem kursen är för:

  • Alla som vill lära sig vad digital analys är.
  • Nyexaminerade
  • Karriärbytare
  • Marknadsstrateger
  • Småföretagare
  • E-handlare
  • Alla som är intresserade av att förbättra sin digital närvaro.